czwartek, 9 czerwca 2016

Co, między innymi, dzieje się "Pod Smoczym Skrzydłem", part 1 - Soundhealing - terapia dźwiękiem


"Misy Kryształowe 
Wibrujące dźwięki Wszechświata

Słuchanie wibrującego dźwięku mis kryształowych wydaje się budzić w nas starożytną pamięć i dotykać esencji naszej duszy. Jak możemy to wyjaśnić? Czy jest to kryształ, z którego powstały misy? Czy jest to pieśń kosmosu? Czy jest to nasze głębokie połączenie ze źródłem kreacji?

Rozważmy kilka pytań. Niewątpliwie pojawi się ich więcej inspirując Was do samodzielnych badań nad dźwiękiem i leczeniem wibracyjnym.

Czym jest dźwięk?

Wszystko, co się porusza, od najmniejszej molekuły po cały kosmos, wytwarza wibrację. Tak długo jak wibruje - wydaje jakiś rodzaj dźwięku. Możemy go nie uchwycić, gdyż jest powyżej lub poniżej progu słyszalności człowieka. Ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć dźwięki pomiędzy 20 a 20000 Hz, jednak odbieramy wibracje dźwiękową także przez skórę i kości, przyjmujemy je i trawimy całym ciałem. 

Wiele kultur i religii czci dźwięk bardzo głeboko, wierząc, że jest to wołanie Wszechświata do istoty, bycia. Dla Hindusów na przykład, wszystko było ciemne i ciche w kosmosie aż do pierwszego ruchu we Wszechświecie, którym był dźwięk AUM (Om). Według ich wierzeń jest to ton macierzysty obejmujący częstotliwości wszystkich innych dźwięków.  

Badania naukowe pokazały, że dźwięk może tworzyć zmiany w systemie autonomicznym, immunologicznym, endokrynologicznym czy neuropeptydowym. Każdy atom, cząsteczka, komórka, gruczoł czy organ w ludzkim ciele absorbuje i emituje dźwięki. Całe ciało, tak jak i fale mózgowe, w stanie głebokiego relaksu wibruje w fundamentalnej częstotliwości 8 Hz (binaural , dosłownie wprowadzając i dostarając nas do podstawowego pola elektromagnetycznego samej Ziemi.

Badania szwajcarskiego naukowca, dr Hansa Jenny, pokazały jak dźwięk wpływa na fizyczne formy ciał stałych, takie jak piasek czy opiłki żelaza, tworząc wielość kalejdoskopowych obrazów. Ten sposób badania kształtów i wzorów fal akustycznych nazywa się cynematyka (wzory/formy uzyskuje się zwykle wprawienie w rezonans płyny, koloidów, ciał stałych z rozsypanym na powierzchni piaskiem . Kształty wzorów uzaleznione są od częstotliwości dźwięku oraz kształtu powierzchni wprawionej w rezonans. Fale przybierają zarówno statyczne kształty geometryczne, jak i dynamiczne formy o cechach istot żywych - źródło Wikipedia)

Wielu współczesnych naukowców oraz lekarzy przekładają tego typu badania na pole praktyki medycznej. Mitchell Gaynor, M.D., dyrektor Medical Oncology and Integrative Medicine w Strang-Cornell Cancer Prevention Center, i autor nowej książki "Sounds of Healing" ("Dźwięki uzdrawiania", nie znalazłam polskiego tłumaczenia tej książki), używa mis kryształowych i mis Tybetańskich w swojej praktyce z pacjentami chorymi na raka. Prowadzi zapiski przypadków w badaniach nad leczeniem dźwiękiem i holistycznym (całościowym) podejściem do leczenia ciała-umysłu. Dr Gaynor odwołuje się do innych, którzy używaja dźwięku jako komplementarnej metody ich praktyki medycznej. Pośród nich Sir Peter Guy Manners, angielski osteopata, który używa terapii cynematycznej żeby osiągnąć bliski ideału stan cząsteczek w komórkach i organach oraz Jeffrey Thompson, który praktykuje metodę zwaną Sonic Induction Therapy (Dźwiekowe Leczenie indukcyjne)  używając pierwotnych dźwięków i odgłosów natury propagujeleczenie na poziomie komórkowym.

Czym jest muzyka?

"Muzyka Wszechświata rodzi się z ciszy..." Adeshken - Droga Połączenia

Muzyka jest zorganizowanym w odpowiednim porządku dźwiękiem. Właściwie wszystkie kultury używały mocy muzyki w celach terapeutycznych. Przez kilkaset lat funkcją muzyki stała się rozrywka. Jednak ostatnio rola muzyki i dźwięku zagościła znów w naszej kulturze jako wartościowy sposób leczenia. 
Większość najskuteczniejszej muzyki nie ma szczególnie przyjemnej dla ucha melodii. Celem terapii muzyką jest zredukować stres i ból, sprzyjać głębokiemu relaksowi, rozwijać samoświadomość i kreatywność, doskonalić uczenie się i klaryfikować indywidualne wartości.

Czym jest kolor?

"There is more energy released in Sunrise and Sunset and times of rainbows than perhaps in any other way" Ronald P. Beesley, Creative Ethers

Dźwięk i kolor są formami wibrującej energii. Kiedy vibracja dźwięku staje się wyższa i lżejsza przeobraża się w kolor. Steven Halpern pokazał relacje pomiędzy kolorem i dźwiękiem:
Wibracja 1000 Hz jest wyraźnie słyszalna. Gdy ją podwoimy do 2000 Hz jest wyższą oktawą. Ponowne podwojenie do 4000 Hz staje sie jeszcze wyższą oktawą. Zasięg pianina zawiera około siedem oktaw. Gdy hipotetycznie podwyższymy zasięg klawiszy pianina o 35 do 50 okatw wyżej wytworzą sie raczej barwy zamiast słyszalnych dźwięków. (Sound Health - The Music and Sound That Makes Us Whole, p. 182-183)

Interesująca wnioskiem jest to, że kiedy zagralibyśmy na klawiszach pianina 35 oktaw powyżej słyszalnego dźwięku, moglibyśmy wytworzyć dźwięk energii życiowej Chi.

Czym są czakry?

Dokładnie tak jak kosmos, który jest złożony z wirujących, kolistych energii, tak istota ludzka w swoim rdzeniu składa się z siedmiu wirujących kolistych centrów (zwanych czakrami). Są to mierzalne wzory pola elektromagnetycznej aktywności, centra odbioru, przyswajania oraz przekazywania energii życiowych. 
Każda "czakra" odzwierciedla istotne aspekty świadomości, tworząc programy wzorcowe, które kieruja naszym życiem, emocjami, uczeniem się. Anodea Judith w swojej książce "Koła Życia" (Wheels od Life"), dostarcza wszechstronnego opracowania tego tematu, zawierającego wiedzę naukową, kulturową, psychologiczną i duchową. Pisze tam:
"Czakry mogą być otwarte, zamknięte lub w każdym innym stanie pomiędzy. Stany te mogą być podstawowymi aspektami czyjejś osobowości/tożsamości przez większość życia lub czymś, co zmienia się z chwili na chwilę w odpowiedzi na sytuację zewnętrzną. Niezrównoważona czakra (chorująca) nie zmieni swojego stanu z łatwością, kiedy utknie w zbyt dużym otwarciu lub będzie zablokowana. Wtedy potrzebuje uleczenia przez odsłonięcie i usunięcie tego, co ją blokuje" (p. 23)
"Siedem centr energetycznych jest nierozerwalnie ze sobą powiązanych. Blokada w funkcjonowaniu jednej czakry wpływa na aktywność czakry powyżej lub/i poniżej. Na przykład masz trudności z uzyskaniem dostępu do wewnętrznej mocy (trzecia czakra, "splotu słonecznego") z powodu blokad w otwartym komunikowaniu się i wyrażaniu swojej prawdy (piąta czakra, "czakra gardła") lub na odwrót. Albo możliwe, że problem leży w czwartym centrum energetycznym (czakra serca) na przykład przez brak dostępu do uczuć i zranień, a manifestuje się w ośrodku powyżej lub poniżej czwartej czakry (splot lub gardło), gdyż jest bardzo głęboko pogrzebane w czakrze serca. Rozpatrując ten sposób myślenia o człowieku, jak o całościowym unikalnym systemie współpracujących ośrodków energetycznych, można nauczyć się tych subtelnych wzorców funkcjonowania i samodoskonalić się w zgodzie z własnymi celami, porządkując i harmonizując wszystkie ośrodki energetyczne." (p. 25), co będzie miało przełożenie na psychikę i ciało, a w rezultacie ulepszy jakość życia.

Czasami pragniemy, aby nasze centra energetyczne pozostały całkowicie otwarte (np podczas przyjmowania informacji lub otrzymywania uzdrawiania), czasami natomiast chcemy, żeby zostały zamknięte, gdy doświadczamy czegoś trudnego i nie chcemy "czuć". Jednakże aby żyć w pełni, w zdrowiu i szczęściu ważne jest aby wszystkie czakry (odpowiadające za różne funkcje umysłu i ciała) pozostały optymalnie otwarte i zharmonizowane

Kolor jest widocznym dźwiękiem, a dźwięk słyszalnym kolorem. Tak światło, jak i dźwięk, wpływają na nasze centra energetyczne, szczególnie, gdy używa się wpływu połączenia barwy i dźwięku. Każdy z centrów energetycznych jest związany ze specyficzną częstotliwością dźwięków skali muzycznej oraz specyficzną zakresem światła, czyli z odpowiadającą mu barwą. Czerwony to kolor wibrujący najwolniej, odpowiadający "czakrze podstawy" (leżącej u podstawy kręgosłupa). Barwy następnych czakr odpowiadają barwom tęczy aż do fioletu, najwyżej wibrującemu, odpowiadającemu "czakrze korony" (czubek głowy)

Energy CenterLocationElementIssuesColorRightNote
1st RootBase of SpineEarthPhysical needsRedTo HaveC
2nd SacralLower AbdomenWaterSexuality, EmotionsOrangeTo FeelD
3rd Solar PlexusSolar PlexusFirePower, VitalityYellowTo ActE
4th HeartHeartAirLoveGreenTo LoveF
5th ThroatThroatSoundCommunicationBlueTo SpeakG
6th Third EyeBrowLightIntuitionIndigoTo SeeA
7th CrownTop of HeadThoughtUnderstandingVioletTo KnowB
8th SoulAbove HeadSpiritPurposeWhiteTo LiveHigh C

Czym jest uzdrawianie?

Uzdrawianie jest stanem powracania do balansu i harmonii z naszym wyższym celem. Steven Helpern. kompozytor muzyki terapeutycznej, o uzdrawianiu:
"Nasze ciała są przeprogramowywane genetycznie do samouzdrawiania się poprzez instrumenty jeśli damy im szansę.  Moim zdaniem specyficzna muzyka uzdrawia poprzez wsparcie ciała w powracaniu do jego naturalnego stanu równowagi. na tym etapie badań i ich rozwoju, jest politycznie niepoprawne i prawnie nieodpowiedzialnie twierdzić, że jakiś konkretny rodzaj muzyki leczy konkrtene choroby fizyczne. Wspólny mianownik w zdecydowanej większości podejść potwierdza, zę ciało bardzo skutecznie leczy siebie same w głębokim stanie relaksacji. Używanie muzyki w celu wywołania odpowiedzi ciała w formie "relaksu" jest jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów ze wszystkich, jednakże musisz wybrać odpowiedni rodzaj muzyki. Odpowiedzi naszego systemu na dźwięki są dużo bardziej skomplikowane, subtelne i dalekosięzne niż możemy to sobie wyobrazić. (Notes on Sound, www.innerpeacemusic.com)

Dr. Larry Dossey, dobrze znany ze swoich badań nad leczeniem poprzez modlitwę/intencję, puentuje główną charakterystykę "uzdrowicieli" przez stwierdzenie, że przyjmuja oni medytacyjną, pokorną postawę pełną miłości i współczucia dla osoby potrzebującej. Wychodzą oni ponad swoje indywidualne "Ja" jednocząc się ze wszystkim. Troszczą się i empatyzją z osoba potrzebującą uzdrowienia. Podczas tego stanu umysłu, uzdrowiciel/terapeuta nie rozpoznaje się jako on/ona, a raczej jako bycie źródłem lub kanałem na uzdrawiającą moc siły wyższej. (Healing Words, p. 198)

Czym jest uzdrawianie dźwiękiem?

Kiedy ciało lub jakiś organ w ciele jest zdrowy, wytwarza częstotliwość rezonansową w harmonii z resztą ciała. Kiedy któraś część ciała wibruje nieharmonijnie, pojawiają się objawy fizyczne w postaci "choroby" lub różnych "dolegliwości", a wtedy dotknięta tą dolegliwością część ciała wytwarza inną niż naturalna, zdrowa wibracja (czyli dźwięk). W trakcie uzdrawiania dźwiękiem wibracje odpowiednich instrumentów (lub głosu terapeuty) kierowane są do odpowiedniego rejonu ciała i poprawne, harmonijne wzorce wibracji są odbudowywane i przywracane, co skutkuje powrotem do zdrowia.

Istnieje bardzo dużo metod uzdrawiania dźwiękiem i jest ono znane od tysięcy lat: śpiewanie mantr, instrumenty na żywo, dźwięk ludzkiego głosu. Fabie Maman w swojej książce "The role of Music in the Twenty-First Century" ("Rola muzyki w dwudziestym pierwszym wieku") podaje przykłady oraz raporty z efektów leczenia dźwiękiem komórek raka (różne instrumenty oraz głos terapeuty). Uwzględnił w swojej pracy leczenie dźwiękiem, kolorem i poprzez ruch kierowane do ciał subtelnych człowieka, gdzie tworzy się źródło choroby."

Fragment artykułu https://sacredwaves.com/learn.htm
Przetłumaczone na użytek niniejszej strony.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza